Krijg ik ook kraamzorg als ik vanwege een keizersnede in het ziekenhuis heb gelegen?

Ja, ook bij een ziekenhuisbevalling of keizersnede krijg je kraamzorg. Voor iedere dag dat je in het ziekenhuis hebt gelegen, wordt gemiddeld zes uur kraamzorg in mindering gebracht op het aantal uren dat de kraamzorgconsulent heeft geïndiceerd tijdens het kennismakingsgesprek. De dag van ontslag rekenen we overigens niet als ‘ziekenhuisdag’.