Krijg ik nog kraamzorg als ik langer in het ziekenhuis moet blijven?

Ja, ook na een ziekenhuisbevalling of ziekenhuisopname krijg je kraamzorg. Voor iedere dag dat je in het ziekenhuis hebt gelegen, wordt gemiddeld zes uur kraamzorg in mindering gebracht op het aantal uren dat de kraamzorgconsulent heeft geïndiceerd tijdens het kennismakingsgesprek. De dag van ontslag rekenen we overigens niet als ‘ziekenhuisdag’.