Veelgestelde vragen betreffende het Coronavirus

Dé Provinciale Kraamzorg I Lunavi Kraamzorg staan in nauw contact met het RIVM, de GGD en Bo, de branche organisatie voor geboortezorg. Wij volgen hun adviezen en richtlijnen op.

Om verspreiding van dit virus te voorkomen, hebben wij zelf ook maatregelen genomen. Wij hebben een aantal veelgestelde vragen (en de antwoorden daarop) voor jou op een rijtje gezet.

ZWANGERSCHAP

Wat moet ik doen als ik denk dat ik besmet ben met het virus?

Als je het vermoeden hebt, dat je mogelijk besmet bent met het virus, neem dan contact op met de huisarts of de GGD. Zij  kunnen je precies adviseren wat je in dit geval moet doen.

Ik ben zwanger en wil me graag inschrijven voor kraamzorg. Kan dat?

Ja hoor. Je kunt je gerust inschrijven voor kraamzorg. Om alle face to face-contacten te beperken kun je jezelf op dit moment alleen telefonisch inschrijven (013 – 303 25 00 / 0113 – 22 40 000) of via onze website. Op onze locaties of tijdens de inloopochtenden in het ETZ kun je je op dit moment niet inschrijven.

Komt de kraamzorgconsulent mij nog thuis bezoeken?

Vanaf 16 december 2020 zullen er tot nader bericht geen intakegesprekken meer bij de cliënten thuis plaatsvinden. Onze kraamzorgconsulenten zullen telefonisch contact met je opnemen. Alle intakegesprekken zullen uitsluitend via Clickdoc plaatsvinden. In sommige situaties zullen ze proberen om het intakegesprek naar een latere datum te verplaatsen. Uiteraard moeten we nog even afwachten of ze dan wel thuis plaats kunnen vinden.

BEVALLING

Mag ik nog wel thuis bevallen als ik besmet ben met het virus?

Om precies te weten wat er wel en niet mag, kun je het beste contact opnemen met je verloskundige. In iedere regio gelden namelijk andere afspraken.

Zijn er nu andere richtlijnen bij mijn bevalling?

Wanneer de bevalling zich aankondigt, zal een medewerkster van ons planbureau een aantal extra vragen stellen. Zo zullen ze vragen of er bij jou of binnen je gezin symptomen of klachten zijn. Ook kan het zijn dat ze vragen naar je temperatuur, om zeker te weten of je wel of geen koorts hebt.

KRAAMTIJD

Krijg ik nog wel kraamzorg?

Wij zullen alles in het werk stellen om ook nu gewoon kraamzorg in te zetten. Daarbij zijn wij ook wel afhankelijk van de gezondheid van onze kraamverzorgenden, maar ook van jouw gezondheid of die van je gezinsleden. Onze kraamverzorgende zullen wel een mondkapje dragen indien zij binnen 1,5 meter komen van een gezinslid. Als jij, of iemand in jouw gezin besmet is met dit virus komt de kraamverzorgende voor de minimale zorg, de resterende zorg zal via beeldbellen worden geregeld. Ze zal dan een mondkapje en handschoenen dragen. Afhankelijk van de ernst is het mogelijk dat ze minder uren aanwezig zal zijn. Indien er niet voldoende beschermende materialen aanwezig zijn bij een besmetting met het Coronavirus in een gezin wordt er geen kraamzorg geleverd. Hierbij volgen wiij de adviezen van het KCKZ: https://bit.ly/30qWN2y

Nu steeds meer mensen in Nederland besmet raken, kan het zijn dat ook onze kraamverzorgenden het virus oplopen. Uiteraard worden zij dan niet meer ingezet in de kraamzorg. Hierdoor kan het gebeuren dat wij niet voldoende kraamverzorgenden beschikbaar hebben om alle zorg te bieden. In dat geval zullen wij de beschikbare kraamverzorgenden zo goed mogelijk verdelen over alle kraamgezinnen. Dit betekent dat je dan minder en korter zorg zult ontvangen dan het aantal uren dat je aangevraagd hebt.

Wat wordt er onder noodzakelijke zorg verstaan?

 • Het verrichten van de controles van kraamvrouw en pasgeborene.
 • Het geven van instructies aan de kraamvrouw en haar partner, indien deze aanwezig is.
 • Het ondersteunen bij en voorlichting geven over de (borst)voeding van de pasgeborene.
 • Zorgdragen voor de extra lichamelijke hygiëne, het kraambed en babybed.
 • Rapportage in het kraamdossier en aan de verloskundige.
 • Het geven van instructies aan de kraamvrouw en partner. Bij voorkeur zo min mogelijk contactmomenten dus beperkt contact met de partner en kies voor alternatief van instructie en voorlichting op afstand door bijvoorbeeld beeldbellen.
 • Het geven van Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding (GVO)

Is het wel veilig om de kraamverzorgende te laten komen nu contact met anderen wordt afgeraden?

Onze kraamverzorgenden zijn gewend om heel hygiënisch te werken. Niet alleen nu, maar altijd. Ze zijn erin getraind en volgen hierin ook speciale protocollen.

Kan ik gewoon kraamvisite ontvangen?

Voor kraamgezinnen waar geen (verdenking op) Covid-19 is geldt het dringende advies om geen bezoek te laten komen tijdens de aanwezigheid van onze kraamverzorgenden. Hiermee voorkomen we dat de pasgeborene en het gezin maar ook onze kraamverzorgenden in situaties komen met veel verschillende contacten en dus een grotere kans op besmetting. Mocht je wel kraamvisite willen ontvangen, dan is het mogelijk om twee vaste bezoekers aan te wijzen die tijdens de kraamweek op visite komen.

Voorwaarden voor het bezoek zijn:

 • 1,5 Meter afstand moet mogelijk zijn
 • Het kraamgezin vergewist zich ervan dat bezoekers met klachten niet op bezoek komen
 • Er wordt rekening gehouden met kraamverzorgenden uit kwetsbare groepen
 • NB. De voorkeur blijft, dat de kraamvistie komt wanneer de kraamverzorgende niet in huis is.

De uitgangspunten voor gezinnen met (een verdenking op) Covid-19 blijven onveranderd: kraambezoek is niet toegestaan.

Bezoek kraamhotel Lunavi

In het kraamhotel is de partner de hele dag welkom (mits deze persoon geen Corona gerelateerde klachten heeft), daarnaast mag 1 kind (broertje of zusje) aanwezig zijn onder de 13 jaar tussen 14.00 en 20.00 uur. Verder zijn er maximaal 2 bezoekers (afzonderlijk van elkaar) met bezoekerspas (deze pas is verkrijgbaar in de hal van het ziekenhuis en geldt voor iedereen ouder dan 12 jaar) extra welkom per dag van 14.00 tot 20.00 uur (per 24 uur moeten dit vaste bezoekers zijn). Indien er geen extra bezoekers zijn dan zijn er eventueel 2 extra broertjes of zusjes welkom tussen 14.00 en 20.00 uur. Bezoekers mogen natuurlijk ook geen Corona gerelateerde klachten hebben.

Aanwezigheid partus kraamhotel

Vanaf vrijdag 11 juni 2021 mag er weer een 2e persoon bij de partus aanwezig zijn in het kraamhotel (bezoekregeling kraamhotel zie bovenstaand).

Groene bezoekerspas ETZ

De groene bezoekerpas moet worden opgehaald in de hal van het ziekenhuis, meteen na binnenkomst. Deze moet in de publieke ruimtes worden gedragen!

Mondkapjesbeleid ETZ

Iedereen vanaf 13 jaar moet tijdens zijn gehele bezoek in het ziekenhuis een mondkapje dragen in alle  ruimtes in het ETZ, dus ook in de kraamsuite van de kraamvrouw. De partner van de kraamvrouw hoeft alleen in alle openbare ruimtes een mondkapje te dragen (dus de gangen, toiletten, liften, horecagelegenheden en wachtruimtes). Verder moet de partner van de kraamvrouw een mondkapje dragen in de kraamsuite van de kraamvrouw indien er een medewerker op dat moment in de suite aanwezig is.

Huiskamer en brasserie ETZ

Het kinderfonds heeft landelijke maatregelen doorgevoerd waardoor onze Huiskamer met ingang van vandaag tot nadere berichtgeving wordt gesloten.

Ook de Brasserie sluit als horeca/restaurant, maar deze wordt nog wel ingezet als take-away functie voor uitgifte van maaltijden en dranken.

Wanneer komt de verloskundige langs?

De verloskundige zal na de bevalling telefonisch contact houden met het gezin en met de kraamverzorgende. Indien er geen (verdenking op) besmetting is zal zij 1 maal in de kraamperiode langskomen.

Mag ik nog wel borstvoeding geven?

Tot nu zijn er geen gegevens over de overdracht van het virus via moedermelk. Dat betekent dat je ook als je besmet bent met het virus gewoon borstvoeding mag blijven geven. Het is daarbij wel belangrijk om een goede hygiëne in acht te nemen.

Mag ik nog wel in het kraamhotel bevallen en/of verblijven?

Ja hoor. Je bent nog gewoon welkom in het kraamhotel. In het kraamhotel liggen geen patiënten die besmet zijn met het virus en onze kraamverzorgende zullen er, net als altijd, alles aan doen om jou een fijne kraamtijd te bezorgen.

Versie 20 juli 2021

Helemaal gratis en voor niks!

Download nu gratis het
Kraamtijd! Magazine

 • Handige tips en tricks voor tijdens het bevallen
 • Verhalen van kersverse ouders én onze kraamzorgconsulenten
 • Alles over thuis bevallen, in het kraamhotel of in het ziekenhuis