GEZOCHT: MOEDERS VOOR DE MOEDERRAAD

Vanuit het Verloskundig Samenwerkingsverband Zeeuws- Vlaanderen en de Stuurgroep Integrale Geboortezorg is het opzetten van een moederraad een doel geworden. Met de moederraad wil het VSV de patiënt/cliënt een stem geven in zaken die de geboortezorg in Zeeuws Vlaanderen aangaat. Op die manier kan het patiëntenperspectief structureel en effectief worden betrokken in besluitvorming in het bestuur. Samen met de ervaringen van moeders kunnen nieuwe werkwijzen en ontwikkelingen beter worden doorgevoerd.

Vind jij dit ook belangrijk? Misschien wil je dan wel meedenken in de moederraad?
Stuur een mailtje naar: communicatie@zzv.nl