“Persoonlijk advies bij borstvoedingsproblemen”

Wanneer de borstvoeding niet goed op gang komt of wanneer er problemen zijn bij de borstvoeding, kunnen de kraamverzorgenden van Dé Provinciale Kraamzorg vaak veel betekenen voor moeder en kind.

Toch kan het gebeuren dat meer expertise nodig is. De lactatiekundigen die bij Dé Provinciale Kraamzorg werken, kunnen dan uitkomst bieden. Miranda de Poorter is kraamverzorgende en lactatiekundige IBCLC bij Dé Provinciale Kraamzorg en legt uit wat zij voor een moeder kan betekenen.

Welke opleiding(en) heb je gevolgd?

“Ik heb de opleiding tot lactatiekundige IBCLC gevolgd, aangesloten bij de NVL (Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen) om professionele ondersteuning te bieden bij vragen en problemen omtrent borstvoeding. Dat doe ik al tijdens de zwangerschap, door het geven van voorlichtingsbijeenkomsten. Na de bevalling kunnen vrouwen bij mij terecht met alle voorkomende problemen: bijvoorbeeld problemen met aanleggen of niet doordrinken, maar ook slechte groei, ontstekingen of veel of juist te weinig melkproductie. Samen met moeder en baby zoek ik gericht naar een oplossing. Dat is belangrijk, want de WHO (World Health Organization) raadt aan om minimaal een half jaar volledige borstvoeding te geven. In mijn werkgebied in Zeeland is het percentage vrouwen dat na de kraamtijd nog borstvoeding geeft, in tien jaar tijd met zo’n 15% gestegen. Maar het kan altijd nog beter.'

Moet je altijd op bezoek bij een vrouw en haar kindje?

'Ik hoef niet altijd op bezoek bij de vrouw en haar kindje. Wanneer een vrouw bijvoorbeeld te veel borstvoeding produceert, kan ik met telefonische tips vaak al helpen. Wanneer er problemen zijn bij het aanleggen, is een huisbezoek wel belangrijk. Ik bekijk dan hoe de voeding verloopt en wat de problemen precies zijn. Aan de hand daarvan kan ik gericht advies geven. Ik heb binnen Dé Provinciale Kraamzorg twee functies: lactatiekundige en kraamverzorgende. Zo kunnen kraamverzorgenden en moeders mij gemakkelijker inschakelen en kan ik hen goed ondersteunen. Dat biedt echt meerwaarde.”