Opleidingen, stages en meeloopdagen

Opleidingen

Dé Provinciale Kraamzorg verzorgt zelf geen kraamzorgopleiding. Wij werken samen met BOL-opleidingen voor kraamverzorgenden. Informatie daarover loopt via de opleidingen zelf. Ook is het goed te weten dat wij geen BBL-leer/werktraject aanbieden. Voor jouw eigen loopbaanperspectief is het van belang te weten dat vanaf 2020 het een eis wordt dat een kraamverzorgende minimaal als verzorgende IG is opgeleid. Deze opleiding kunt u volgen via een ROC (= Regionaal Opleidings-centrum). In Zeeland is dit Hoornbeeck College en Scalda in Goes en Terneuzen.

Stages

Binnen onze organisatie kunnen wij alleen stageplaatsen aanbieden aan studenten die de BOL-opleiding volgen.
De stages worden vanuit de kraamopleidingen in Zeeland bij bovenstaande scholen direct geregeld met de praktijkbegeleider van Dé Provinciale Kraamzorg. 

Het aanbieden van een snuffelstage voor studenten die (nog) niet in opleiding zijn tot kraamverzorgende behoort tot de mogelijkheid, we bekijken dit per persoon. Een dergelijk verzoek willen wij graag in behandelingen nemen, mail naar: post@deprovincialekraamzorg.nl
Vragen of een verzoek over deze vorm van stage zullen wij doorzetten naar de praktijkbegeleidster.

Binnen onze organisatie werken geen HBO-verpleegkundigen in de kraamzorg. Het is dan ook niet mogelijk voor deze opleiding bij ons stage te lopen.

Stage voor de opleiding tot verloskundige:  indien je hier een vraag over hebt gesteld, zullen wij deze doorzetten naar de praktijkbegeleider.

Meeloopdagen

Wij kunnen geen meeloopdagen aanbieden, behalve voor de opleiding Obstetrie & Gynaecologie en eerstejaars ketenzorgstagiaires verloskunde (Rotterdam).

In alle andere gevallen kan je het beste met iemand van een Scalda in uw omgeving bespreken wat voor jou de mogelijkheden zijn.

Voor je informatie is het belangrijk te weten dat vanaf 2020 de opleiding Integrale Gezondheid verplicht als basis geldt, voordat je de opleiding tot kraamverzorgende gaat volgen.

Wij staan voor je klaar

Liever iemand persoonlijk spreken? Geen probleem!